Service & Contact

Welkom op de servicepagina voor contact met stichting BBU en de redactie van MUG Magazine. Ook voor vragen over onze app kunt u het formulier hiernaast gebruiken.

Uw privacy
De gegevens die u ons toevertrouwt (naam, adres, telefoon, e-mail etc.) worden door ons uitsluitend gebruikt voor servicedoeleinden. Deze gegevens zullen nooit zonder uw nadrukkelijke toestemming aan derden worden afgestaan.

 

MUG Magazine en mugweb.nl zijn uitgaven van stichting BBU
mail

Postbus 6259
1005 EG Amsterdam
020 6077600

iban: NL 75 INGB 000 585 5336
BTW 0086449820
KvK 33206833

Directie/hoofdredactie
Joop Lahaise
mail

Administratie/distributie/abonnementen
Tony Strijbosch, Fred van der Zee, Richard Nadort
020 6077600
administratie
distributie

Redactie:
Marcel Schor (redactiechef), Arnoud van Soest, Sjaak Scheele, Marchien Kuijken (eindredactie)
020 6077601
020 6077602
mail

Medewerkers

Trudy Admiraal, Manon Albers, Jesse van Amerongen, Mazal van Arend, Hella Baan, Nellie Bakboord, Machteld Bouman, Thera de Graaf, Toine Graus, Frits Hermans, Steven van der Jagt, Harmen van der Meulen, Arjan van Oorsouw, Arnoud van Soest, Teresa van Twuijver, Jos Verdonk, Charles Vervaeck, José Verwaal.

Fotografen
Sandra Hoogeboom, George Maas, Erik Veld, Sodis Vita

Illustratoren/cartoonisten
Peter van Straaten, Joep Bertrams, Femke van Heerikhuizen, Peter de Vries (Pejo)

Vormgeving en opmaak
Rob van der Doe & Jantine Jimmink
mail

Sitebeheer
020 6077600
mail

Redactiestatuut
MUG werkt volgens een redactiestatuut, dat de verhouding beschrijft tussen de redactie en de directie c.q. het bestuur van stichting BBU, de uitgever van MUG Magazine. Dit redactiestatuut is tegen betaling van eventuele handling- (kopiëren/printen) en verzendkosten op te vragen of op de redactie in te zien. Essentieel is dat de redactie onafhankelijk opereert, niet gebonden is aan enige politieke partij of belangenorganisatie en het recht houdt om niet mee te werken aan enige commerciële activiteit van de directie. Het statuut omschrijft voorts de journalistieke regels, waar redacteuren en ook freelancers/vrijwilligers/medewerkers zich dienen te houden. Deze regels zijn geënt op de Code van Bordeaux, alsmede op richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).

Bij deze website: artikelen op deze site zijn veelal doorgeplaatst, al dan met aanvullende redactie/inkorting, en oorspronkelijk in printvorm verschenen. Andere op deze site geplaatste artikelen zijn speciaal voor www.mugweb.nl geschreven. Voor alle tekst en fotografie op deze website geldt dat het copyright te allen tijde bij MUG Magazine berust, behalve wanneer anders met de auteur afgesproken. Voor alle fotografie op deze site geldt dat het copyright bij de fotograaf berust, tenzij de fotograaf op het moment waarop hij de foto maakte in dienst was – of gedetacheerd – bij stichting BBU. MUG heeft volgens standaardafspraak met fotografen en auteurs het recht om voor publicatie afgekocht materiaal niet alleen in print maar ook online te publiceren, mits uitsluitend op eigen platforms als www.mugweb.nl en eventuele geaffilieerde site op naam van MUG Magazine/stichting BBU of de directie.

Aan artikelen op www.mugweb.nl kunnen geen – juridische – rechten of aanspraken worden ontleend. MUG streeft naar zo groot mogelijke zorgvuldigheid maar door de complexiteit van vooral veel sociale regels en omdat artikelen online een langer actief leven beschoren zijn dan in druk, is het onmogelijk te allen tijde in te staan voor de volledige juistheid van alle inhoud op deze site.

Doorgeplaatste artikelen worden in beginsel niet gewijzigd, tenzij daar grote – persoonlijke – belangen mee zijn gemoeid. Het bijvoorbeeld achteraf weghalen of veranderen van een naam geschiedt uitsluitend op aangeven van de hoofdredacteur, na een schriftelijk verzoek daartoe van betrokkene met een duidelijke motivatie waarin tenminste moet worden aangegeven waarom continuering van het betreffende artikel voor de persoon in kwestie schadelijk is of kan zijn. Met het wijzigen van artikelen achteraf garandeert MUG niet dat het oorspronkelijke artikel niet langer op internet is te vinden. Een verzoek tot volledige verwijdering van namen kan rechtstreeks bij Google worden ingediend.

Neem contact met ons op

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

* content missing

Direct naar >>