Service & Contact

Welkom op de servicepagina voor contact met stichting BBU en de redactie van MUG Magazine. Ook voor vragen over onze app kunt u het formulier hiernaast gebruiken.

Uw privacy
De gegevens die u ons toevertrouwt (naam, adres, telefoon, e-mail etc.) worden door ons uitsluitend gebruikt voor servicedoeleinden. Deze gegevens zullen nooit zonder uw nadrukkelijke toestemming aan derden worden afgestaan.

 

MUG Magazine en mugweb.nl zijn uitgaven van stichting BBU
mail

Postbus 6259
1005 EG Amsterdam
020 6077600

iban: NL 75 INGB 000 585 5336
BTW 0086449820
KvK 33206833

Directie/hoofdredactie
Joop Lahaise
mail

Administratie/distributie/abonnementen
Tony Strijbosch, Fred van der Zee, Richard Nadort
020 6077600
administratie
distributie

Redactie:
Joop Lahaise en Marcel Schor (redactiechef)
020 6077601
020 6077602
mail

Medewerkers

Arnoud van Soest, Marchien Kuijken (eindredactie), Trudy Admiraal, Toine Graus, Steven van der Jagt, Aart-Jan van Oss, Teresa van Twuijver, Jos Verdonk, Luc van Peteghem, José Verwaal, Daniëlle Robben, Christine Westerveld (puzzel), Sjo Velland

Fotografen
Sandra Hoogeboom, George Maas, Erik Veld, Sodis Vita

Illustratoren/cartoonisten
Joep Bertrams, Gabriël Kousbroek, Peter de Vries (Pejo)

Vormgeving en opmaak
Rob van der Doe & Jantine Jimmink
mail

Sitebeheer
020 6077600
mail

Redactiestatuut
MUG werkt volgens een redactiestatuut, dat de verhouding beschrijft tussen de redactie en de directie/uitgever. Dit redactiestatuut is op te vragen of op de redactie in te zien. Essentieel is dat de redactie onafhankelijk opereert, niet gebonden is aan enige politieke partij of belangenorganisatie en het recht houdt om niet mee te werken aan enige commerciële activiteit van de directie. Het statuut omschrijft voorts de journalistieke regels, waar redacteuren en ook freelancers/vrijwilligers/medewerkers zich dienen te houden. Deze zijn geënt op de Code van Bordeaux, alsmede op richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).

Copyright

Bij deze website: artikelen op deze site zijn veelal eerder in MUG Magazine verschenen en al dan niet aangevuld of ingekort doorgeplaatst. Andere zijn speciaal voor www.mugweb.nl geschreven veelal op basis van informatie in andere nieuwsmedia (citaatrecht), die in dat geval als bron in en/of onder het artikel worden genoemd. Voor alle artikelen geldt dat ze mogen worden hergebruikt, mits voor niet-commerciële doeleinden en altijd met bronvermelding.

Voor beeldmateriaal op deze website geldt dat dit niet zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf of tekenaar mag worden hergebruikt, tenzij anders vermeld. Indien bij het artikel vermeld staat dat het copyright bij MUG rust (foto: MUG Magazine), dan dient toestemming aan MUG te worden gevraagd. Indien de maker als rechthebbende staat vermeld, dan dient aan hem/haar rechtstreeks toestemming te worden gevraagd.

Rechten ontlenen aan deze website

Aan artikelen op www.mugweb.nl kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend. MUG streeft naar zo groot mogelijke zorgvuldigheid maar door de complexiteit van vooral veel sociale regels en omdat artikelen online een langer actief leven beschoren zijn dan in druk, is het onmogelijk te allen tijde in te staan voor de volledige juistheid van alle inhoud op deze site.

Doorgeplaatste artikelen worden in beginsel niet gewijzigd, tenzij daar grote – persoonlijke – belangen mee zijn gemoeid. Het bijvoorbeeld achteraf weghalen of veranderen van een naam geschiedt uitsluitend op aangeven van de hoofdredacteur, na een schriftelijk verzoek daartoe van betrokkene met een duidelijke motivatie waarin tenminste moet worden aangegeven waarom continuering van het betreffende artikel voor de persoon in kwestie schadelijk is of kan zijn. Met het wijzigen van artikelen achteraf garandeert MUG niet dat het oorspronkelijke artikel niet langer op internet is te vinden. Een verzoek tot volledige verwijdering van namen kan rechtstreeks bij Google worden ingediend.

Neem contact met ons op

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

* content missing

Direct naar >>