Raadsleden willen stad socialer maken

Werk is de beste manier om uit de armoede te komen, vindt de Amsterdamse VVD. GroenLinks ziet liefst de bijstandsuitkering omhoog gaan.

Na vier stormachtige jaren, waarin SP-wethouder Arjan Vliegenthart zorgde voor meer minimavoorzieningen én meer Amsterdammers die ze gebruiken, lijkt de commissie Werk, Inkomen en Onderwijs van de Amsterdamse gemeenteraad in rustiger vaarwater beland.

Wat niet wil zeggen dat het stadsbestuur geen ambities heeft, want het nieuwe college van b. en w. wil voorrang geven aan schuldhulp èn meer mensen in aanmerking laten komen voor de armoedemiddelen. Dit najaar wordt duidelijk welke kant PvdA-wethouder Marjolein Moorman (Armoede, Schuldhulp) en haar GroenLinks-collega Rutger Groot Wassink (Werk, Inkomen) op gaan. Maar de gemeenteraad beslist uiteindelijk en dus stellen we een aantal raadscommissieleden van de grotere partijen aan u voor. Forum voor Democratie was niet bereikbaar.

Dorrit de Jong (GroenLinks):
‘Oog hebben voor wie het minder goed gaat’

 

Dorrit de Jong wil dat kinderen kunnen meedoen aan activiteiten op school, sportclub en in de buurt, zonder dat ze zich arm voelen ten opzichte van hun klasgenootjes. En dat de schuldhulpverlening sneller èn makkelijker toegankelijk wordt.

Ook ziet ze graag dat de minimavoorzieningen van de gemeente laagdrempeliger en bekender worden bij mensen die niet zo goed hun weg weten te vinden. En dat iedereen met een Stadspas deze ook ècht kan en gaat gebruiken. “Zo zorgen we dat Amsterdammers met weinig geld een steuntje in de rug krijgen. Als we dat over vier jaar hebben bereikt, ben ik tevreden. Maar genoeg is het natuurlijk niet; het liefst zie ik over vier jaar geen armoede en geen enkele huisuitzetting vanwege huurachterstand meer in onze stad.”


Deniz Karaman (GroenLinks): “Strenge regels maken mensen niet gelukkiger”

 

Collega-raadscommissielid Deniz Karaman wil zich namens GroenLinks (10 zetels) inzetten voor een regelluwe bijstand, zodat mensen met een uitkering bij kunnen verdienen. Hij denkt niet dat strenge regels mensen gelukkiger maken. “Dwang en repressie zorgen voor een lage eigenwaarde en opgekropte woede. Die negativiteit maakt onze maatschappij lelijk en zet ons tegen elkaar op.”

“Als je zelf in de bijstand hebt gezeten of met weinig geld hebt moeten rondkomen, weet je dat dat geen pretje is”, vervolgt hij. “Niemand wil elke maand stress voelen of er wel genoeg geld is om boodschappen te kunnen doen.”

Voorts pleit Karaman voor specifieke banenplannen voor bijvoorbeeld ouderen of mensen met een arbeidsbeperking. En wil GroenLinks de werkdruk van de medewerkers van de sociale dienst (WPI) verlagen, zodat zij de tijd hebben om mensen de persoonlijke aandacht te geven die zij verdienen.

Yassmine el Khsaihi (D66): “Stress door armoede is schadelijker dan we beseffen”

 

Yassmine El Khsaihi behartigt voor D66 (8 zetels) de onderwerpen werk en inkomen, armoede en schuldhulp. Zij vindt het moeilijk te rijmen dat Amsterdam momenteel aan de ene kant enorme tekorten aan personeel kent, terwijl bijvoorbeeld in ziekenhuizen, het onderwijs en in de bouw veel mensen langs de kant staan.

Ze vindt het niet goed dat mensen in armoede leven en geen werk hebben. “Ik hoop dat we die kloof verder kunnen dichten.” Hoe? “Door het systeem zó bij te sturen, met goede begeleiding en bijscholing, dat gemotiveerde mensen aan het werk kunnen bij hoognodige banen. Dat is goed voor héél de stad.”

Yassmine El Khsaihi zou pas tevreden zijn als ze er in de gemeenteraad aan kan bijdragen dat het aantal kinderen dat in armoede leeft daalt. “Een tijdelijke verzachting van armoede is goed, maar een structurele verbetering voor een gezin waar een kind in opgroeit is beter. De permanente stress die armoede met zich meebrengt is immers schadelijker dan we beseffen”, aldus Yassmine el Khsaihi.

Carolien de Heer (PvdA): “Mensen met beperking een stem geven”Carolien de Heer (PvdA, 5 zetels) wil zich inzetten voor mensen met een beperking. “Er zijn nog veel te veel jonge mensen met een beperking die werkloos thuis zitten. Juist je eerste stappen op de arbeidsmarkt zijn belangrijk, omdat dat een basis legt voor later. Als je werkloos begint dan heb je gelijk een enorme achterstand.”

Ook moeten er wat haar betreft meer plekken komen voor mensen met een beperking die zijn aangewezen op een beschutte werkplek met extra begeleiding. Zoals ze het ook belangrijk vindt dat mensen met een beperking  een stem krijgen. “Dus niet alleen maar praten óver maar vooral mèt.” Tevens vindt de PvdA het belangrijk dat iedereen aan het werk kan en dat iedereen die daar steunt bij nodig heeft die steun ook krijgt.

Nenita la Rose (PvdA): “Beter zicht op stille armoede”


PvdA-raadslid Nenita la Rose is blij dat het nieuwe college van b. en w. schuldhulpverlening tot prioriteit heeft gemaakt.“We zien allemaal dat armoede en schulden een groot maatschappelijk probleem zijn met ingrijpende gevolgen.” Ze vindt het vooral belangrijk om beter zicht te krijgen op stille ofwel anonieme armoede, “aangezien armoede en schulden en vaak ook eenzaamheid nauw met elkaar samen hangen.”

“Armoede helemaal uitbannen kan niet”, vervolgt ze, “maar het is onze taak om een goed vangnet te creëren voor hen die dat het hardst nodig hebben. Ik zou al tevreden zijn als er op gemeentelijk niveau op dit gebied méér verbinding en minder versnippering komt.”

Erik Flentge (SP): “Minimaregelingen moeten simpeler”De SP (3 zetels) vindt dat iedereen in Amsterdam mee moet kunnen doen, ongeacht de dikte van je portemonnee. Dit is helaas geen vanzelfsprekendheid, constateert SP-fractievoorzitter Erik Flentge. “De armoede onder kinderen groeit. Zij kunnen door de contributie niet meedoen aan sport of niet naar een verjaardagsfeestje gaan. Dat is niet alleen verdrietig, het stoort hun ontwikkeling. De gemeente kàn en moet een belangrijke rol spelen bij het creëren van gelijke kansen.”

Daarnaast vindt de SP-voorman in de Amsterdamse gemeenteraad dat de werkloosheid onder jongeren nog steeds te hoog is. “We kunnen nóg beter en méér inzetten om deze mensen persoonlijk te begeleiden naar werk.”

Flentge streeft er naar dat over vier jaar minder kinderen (èn hun ouders) in armoede leven. “Daar ga ik hard mijn best voor doen.” Daarnaast is er volgens hem nog veel winst te behalen bij het versimpelen van de regels. “De kabinetten Rutte maken het aanvragen van minimaregelingen onnodig ingewikkeld. Veel mensen maken daardoor geen gebruik van ondersteuning, terwijl ze daar wèl recht op hebben. “Dat moet ècht anders.”


Claire Martens (VVD): “Armoede is méér dan financieel probleem”Bijna elke partij vindt werk de beste manier om uit de armoede te geraken, maar de VVD (6 zetels) vindt dat nog wel het meest. Volgens duo-raadslid Claire Martens, de nieuwe woordvoerder werk & inkomen, armoede & schuldhulp, is werk de beste manier op zelfredzaam te worden en waardering te krijgen. Maar dan moet het onderwijs in Amsterdam wel aansluiten op de vraag van de lokale arbeidsmarkt.

Martens realiseert zich overigens dat werk niet voor iedereen is weggelegd. Helaas zijn er ook mensen die van een minimum inkomen moeten rondkomen. Die moet de gemeente helpen, maar dat is niet alleen een kwestie van geld, vindt de VVD (6 zetels). “Armoede is méér dan een financieel probleem, het heeft ook effect op de fysieke en mentale gezondheid.” Een integrale aanpak is dus noodzakelijk, al was het alleen maar om mensen ‘letterlijk’ in beweging te krijgen.

Martens vindt overigens dat je het armoedeprobleem niet alléén oplost door de inkomensgrens waarbij je voor minimavoorzieningen in aanmerking komt te verhogen. “Het klinkt cliché, maar de voorzieningen moeten dienen als springplank en niet als vangnet.”

Ook wil ze zich sterk maken voor de groep van de werkende armen, want die zijn vaak moeilijk te bereiken. Zoals ze ook vindt dat de schuldhulpverlening beter en efficiënter kan. “We moeten kritisch blijven kijken waarom mensen terugvallen.” En voorkomen dat bijvoorbeeld jonge ondernemers die het niet gered hebben daar de rest van hun leven last van blijven houden.

Sheher Khan (DENK): “Kostendelersnorm niet standaard toepassen”DENK (3 zetels) is blij dat de gemeente Amsterdam de tegenprestatie niet verplicht oplegt en een proef is gestart met een vorm van bijstand met minder strenge regels. Maar het kan nog véél beter. Zo vindt DENK dat de kostendelersnorm niet standaard moet worden toegepast, omdat dat soms tot méér problemen leidt. Duoraadslid Sheher Khan: “Ik heb als klantmanager bij de afdeling WPI zelf in de praktijk gezien dat het standaard toepassen van de kostendelersnorm soms kan leiden tot méér problemen. De insteek van gemeentelijke ondersteuning zou erop gericht moeten zijn om burgers vooruit te helpen en geen obstakels op te werpen. “

Door technologisering verdwijnen banen, maar er ontstaan ook nieuwe. DENK wil om- en bijscholingstrajecten die inspelen op veranderingen in de arbeidsmarkt. “Anders hebben we over tien tot twintig jaar een enorm probleem.”

Qua schuldhulp pleit DENK voor het hard aanpakken van malafide incassobureaus die zich bedienen van intimidatie en (verbaal) geweld. Daarnaast wil hij maatschappelijk werkers meer betrekken bij het helpen van mensen met schulden. Ook het (deels)opkopen van schulden kan soelaas bieden.

Tekst: Arnoud van Soest
uitgebreide versie van artikel in MUG Magazine augustus 2018

 

 

Reageren? »

Reageren?

Plaats een reactie

Kort nieuws
Joep Bertrams

 

Jacques Peeters
 • Gemeente sluist privégegevens minima door naar Albert Heijn
  Iedereen in het bezit van een geldige Stadspas kreeg onlangs een waardebon van € 5,-. Op de waardebon staat: ‘Tegen inlevering van deze bon en op vertoon van uw AH-Bonuskaart krijgt u 5 euro korting b lees meer >>
 • Leer van de echte graaiers
  De gemeente Amsterdam keert miljoenen euro’s, bestemd voor armoedebestrijding, niet uit. Dat is opmerkelijk, omdat het aantal armen in de stad al jaren toeneemt. Bovendien neemt de kloof tussen arm en lees meer >>
 • Politiek ontkent realiteit
  Woensdag 16 september was er een vergadering van de Raadscommissie Werk en Economie (Raadscie. WE). Op de agenda stond onder andere het rapport dat de gemeente Amsterdam heeft laten opstellen over mis lees meer >>
Ombudsman Regio Amsterdam
 • Verdwenen stukken
  Een gescheiden vrouw ontvangt sinds januari 2014 aanvullende bijstand in verband met de zorg voor haar autistische zoon. In de zomer van 2015 komt er verandering in haar persoonlijke situatie. Haar zo lees meer >>
 • Zeven en een halve meter puur geluk
  Een vrouw lijdt aan een aandoening die hypermobiliteit veroorzaakt. Als ze vermoeid raakt kunnen haar ledematen makkelijk uit de kom schieten. Vooral ’s avonds kan zij slechts vijftig meter lopen. Toc lees meer >>
 • In de knel door de kostendelersnorm
  Veel mensen raken ernstig in de problemen door de invoering van de kostendelersnorm. Het heeft even geduurd voor ze daarmee bij mij kwamen, want voor bestaande uitkeringen geldt deze norm pas sinds ju lees meer >>
De nieuwste editie van MUG Magazine

Ook het online MUG Magazine helemaal GRATIS!!

Klik op de omslag voor het complete magazine

(advertenties)

 

 

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand nieuws over maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland. Meer dan 600 nieuwsbrieflezers gingen je al voor!

Nieuwsbrief

Google ads
Vorige MUG nog eens lezen?
Direct naar >>