Minimavoorzieningen moeten eenvoudiger

De toegang tot minimavoorzieningen moet nóg eenvoudiger, zo blijkt uit een brief die het college van b. en w. naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

De gemeenteraad heeft vier rapporten over het Amsterdamse armoedebeleid ontvangen, reden voor het stadsbestuur om nog eens op een rijtje te zetten wat ze met het haar armoedebeleid wil bereiken. Het stadsbestuur wil dat iedereen mee kan doen, ongeacht de dikte van zijn portemonnee. Daarbij gaat het soms om heel basale dingen, schrijft wethouder Arjan Vliegenthart (Werk, Participatie, Inkomen en SP) namens het college van burgemeester en wethouders.

Dat gaat om een fiets om mee naar school te gaan. Zelf een winterjas kunnen uitzoeken. Je huiswerk kunnen doen op een tablet of laptop. In huishoudens die van heel weinig geld moeten rondkomen gaat de keuze voor het één nagenoeg altijd ten koste van iets anders. Ouders die ervoor kiezen hun schoolgaande kind een laptop te geven, kunnen datzelfde kind geen cadeautje meegeven naar een verjaardag. Hoe meer minimagezinnen dus gebruik kunnen maken van voorzieningen als Scholierenvergoeding of Stadspas, hoe meer er overblijft voor die extra dingen, ‘waardoor mensen nét wat meer kunnen.’

Reden ook waarom de gemeente er hard aan trekt om de minimavoorzieningen bij zoveel mogelijk mensen bekend te krijgen. Dat lukt aardig. Zo is het aantal mensen met Stadspas naar bijna 80% gestegen.

Ook meer onderwijs en werk

Het college beseft dat je armoede niet alleen met minimaregelingen kunt bestrijden. Daar is goed onderwijs en meer werk voor nodig, reden waarom de gemeentelijke afdelingen Zorg, Werk en Gezondheid nauw samenwerken. Daarnaast maakt het college afspraken met de Amsterdamse woningcoöperaties, waardoor Amsterdamse huurders met een laag inkomen en een hoge huur door de corporaties zelf gecompenseerd worden.

Dat het stadsbestuur sinds het aantreden van dit college (VVD, D66 en SP) 20 miljoen euro per jaar extra aan armoedebestrijding uitgeeft, komt niet alleen door de economische crisis, die ze bij haar aantreden in 2014 aantrof. Het had ook te maken met de Participatiewet die het Rijk heeft ingevoerd. Dat maakte het onmogelijk om Amsterdamse minima automatisch te ondersteunen, zo schrijft Vliegenthart. Zo werd de langdurigheidstoeslag afgeschaft, evenals de Wtcg, een rijksregeling om langdurig zieken te compenseren. Armoedebestrijding werd daardoor ‘een topprioriteit’ van het college.

Schaamte en trots geven vals beeld armoede

Het Amsterdamse stadsbestuur vindt dat er nog steeds te veel kinderen in armoede opgroeien: één op de vier. De kinderen die het betreft, zeggen vaak dat ze niet het gevoel hebben dat armoede hen in het participeren belemmert. Het college van b. en w. betwijfelt dat. Veel kinderen ontkennen dat ze in armoede leven omdat er een taboe op rust, terwijl de problemen die ze aankaarten ‘wel degelijk door armoede worden veroorzaakt’. Schaamte en trots spelen ook een rol.

Het armoedebeleid is dus nog niet af, zo stelt het stadsbestuur. Met name werkenden en licht verstandelijk beperkten moeten daarbij extra aandacht krijgen. Ook etnische groepen als Ghanezen maken nog te weinig van de minimaregelingen gebruik.

Daarnaast realiseert het stadsbestuur zich dat de toegang tot de gemeentelijke hulp nóg eenvoudiger zal moeten, want alleen op die manier kan hulp stress wegnemen, ‘en ervoor zorgen dat mensen weer in staat raken zichzelf verder te helpen.’

Op 6 december zal in de raadscommissie Werk en Economie nader over het armoedebeleid worden gesproken. In het decembernummer van MUG Magazine wordt tevens nader ingegaan op het onderzoek dat de Amsterdamse Rekenkamer heeft gedaan naar de effectiviteit van het Amsterdamse armoedebeleid.

Beeld: Sandra Hoogeboom

1 reactie »

 1. Ik hoop dat het makkelijker wordt…maar dan moet men als eerste maar eens beginnen met de aanvraagformulier gewoon op te kunnen sturen of op te halen bij de balie. Of te downloaden met als in andere gemeenten

  Nu krijg je niet eens een formulier….zelfs niet meteen schriftelijk verzoek….als je dan ook vraagt om de reden indien je geen formulier krijgt..krijg je GEEN REACTIE.

  Dus je weet dat je recht heb op iets maar je wordt niet eens in behandeling genomen….

  Reactie by Margaretha — 2 januari 2018 @ 01:16

Plaats een reactie

Kort nieuws
Joep Bertrams

 

Jacques Peeters
 • Gemeente sluist privégegevens minima door naar Albert Heijn
  Iedereen in het bezit van een geldige Stadspas kreeg onlangs een waardebon van € 5,-. Op de waardebon staat: ‘Tegen inlevering van deze bon en op vertoon van uw AH-Bonuskaart krijgt u 5 euro korting b lees meer >>
 • Leer van de echte graaiers
  De gemeente Amsterdam keert miljoenen euro’s, bestemd voor armoedebestrijding, niet uit. Dat is opmerkelijk, omdat het aantal armen in de stad al jaren toeneemt. Bovendien neemt de kloof tussen arm en lees meer >>
 • Politiek ontkent realiteit
  Woensdag 16 september was er een vergadering van de Raadscommissie Werk en Economie (Raadscie. WE). Op de agenda stond onder andere het rapport dat de gemeente Amsterdam heeft laten opstellen over mis lees meer >>
Ombudsman Regio Amsterdam
 • Verdwenen stukken
  Een gescheiden vrouw ontvangt sinds januari 2014 aanvullende bijstand in verband met de zorg voor haar autistische zoon. In de zomer van 2015 komt er verandering in haar persoonlijke situatie. Haar zo lees meer >>
 • Zeven en een halve meter puur geluk
  Een vrouw lijdt aan een aandoening die hypermobiliteit veroorzaakt. Als ze vermoeid raakt kunnen haar ledematen makkelijk uit de kom schieten. Vooral ’s avonds kan zij slechts vijftig meter lopen. Toc lees meer >>
 • In de knel door de kostendelersnorm
  Veel mensen raken ernstig in de problemen door de invoering van de kostendelersnorm. Het heeft even geduurd voor ze daarmee bij mij kwamen, want voor bestaande uitkeringen geldt deze norm pas sinds ju lees meer >>
De nieuwste editie van MUG Magazine

Ook het online MUG Magazine helemaal GRATIS!!

Klik op de omslag voor het complete magazine

(advertenties)

 

 

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand nieuws over maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland. Meer dan 600 nieuwsbrieflezers gingen je al voor!

Nieuwsbrief

Google ads
Vorige MUG nog eens lezen?
Direct naar >>