‘De staat hongert mensen uit’


De aangescherpte bijstandswet bezorgt advocaten kopzorgen. De verplichte tegenprestatie moet van tafel en van een kale kip moet je niet willen plukken

“Iemand heeft honger, dat kan toch niet”, roept mensenrechtenadvocaat Jelle Klaas verontwaardigd. De bevlogen Haarlemse jurist heeft zijn levensdoel gemaakt van het rechtzetten van het onrecht dat zijn cliënten wordt aangedaan. “Met ons kantoor richten wij ons op mensen die worden uitgesloten van het recht op voedsel. Dat komt door de super ingewikkelde bijstandswet. Bijstandsgerechtigden doen soms zonder het te beseffen iets verkeerd, waardoor hun uitkering wordt gekort of ingehouden.”
In de tien jaar dat hij advocaat is, ziet hij de samenleving verharden. “Rond de tijd dat ik begon, kregen wij de eerste mensen op kantoor die honger hadden”, vertelt Klaas. “Een schrijnend voorbeeld is een gezin dat zes maanden van de helft van de uitkering van vader moest rondkomen. Vader werd gekort omdat hij volgens de sociale dienst niet genoeg deed om werk te vinden. Een van zijn kinderen heeft suikerziekte en viel in de klas een aantal keren flauw, omdat het gezin te weinig geld had voor zijn dieet.”

Klaas en zijn collega’s van Fischer Advocaten vochten deze zaak aan bij de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechterlijke macht in geschillen over de sociale zekerheid en de bijstand. “De rechter oordeelde dat het heel vervelend is wat het gezin is overkomen, maar dat ze het met de helft van de uitkering zouden moeten redden.” Dit speelde in 2010.
Vorig jaar deed dezelfde Raad uitspraak in een vergelijkbare kwestie. “Het betrof een gezin met een klein kind dat zes maanden helemaal geen uitkering ontving. Dit keer hield de Raad helemaal geen rekening met de aanwezigheid van een kind. De vader hield zich niet aan de sollicitatieplicht dus eigen schuld, dikke bult.” Dat bedoelt Jelle Klaas met verharding van de maatschappij.
Ons land is door de sociale ondergrens geschoten door toe te staan dat mensen honger lijden stelt Klaas. “Mensen die een aantal maanden worden uitgesloten van een uitkering zijn nog wel bijstandsgerechtigd. Daarmee erkent de staat dat deze mensen géén vermogen of eigen inkomsten hebben en kijkt tegelijkertijd toe hoe mensen verhongeren. Gelukkig zijn er nog geen doden gevallen.”

Jelle Klaas  (34) houdt zich als sociaal advocaat bezig met sociaaleconomische mensenrechten

Voor Klaas is de maat vol nu het kabinet een verplichte tegenprestatie wil voor mensen met een bijstandsuitkering die ongeschikt zijn voor de arbeidsmarkt. Eind vorige maand zwakte staatssecretaris Jetta Klijnsma onder druk van de oppositie deze maatregel weliswaar af maar gemeenten houden nog altijd de bevoegdheid om de verplichte tegenprestatie wel op te leggen, nu ook voor deze onbemiddelbare groep.
Mensen die een verplichte tegenprestatie weigeren, lopen dus nog steeds het risico drie maanden geen uitkering te krijgen. “Ik ben een klacht tegen de staat aan het voorbereiden om die drie maanden van tafel te krijgen”, zegt de strijdbare advocaat. “Deze maatregel moet kapot, dit gaat onvoorstelbare schade veroorzaken.”
In de wet staat dat voor mensen die het financieel zelf niet redden de bijstand het laatste sociale vangnet is. “Dit staat haaks op mensen drie maanden uitsluiten van een uitkering. Iedereen die zich met de sociale zekerheid bezighoudt, weet: drie maanden geen inkomen betekent huisuitzetting, een boete van de zorgverzekeraar en geen brood op de plank.”
Op die tegenstrijdigheid tussen wet en praktijk is Nederland door het Europees comité voor Sociale Rechten twee keer aangesproken. “Het comité stelt dat de overheid mag straffen, maar mensen moeten nog wel in hun bestaan kunnen voorzien. Met andere woorden: iemand die honger heeft moet worden gevoed.”
Jelle Klaas is niet de enige sociaal advocaat die zich kwaad maakt over de almaar strenger wordende bijstandsregels. Huisadvocaat Marc van Hoof van de Bijstandsbond: “Mijn inschatting is dat Amsterdam de verplichte tegenprestatie niet gaat invoeren omdat dit in de uitvoering te veel werk met zich meebrengt.”
Van Hoof benadrukt dat een verplichte tegenprestatie iets anders is dan reïntegratie. “Die is wel gericht op terugkeer naar de arbeidsmarkt, op arbeidsparticipatie. Iemand die reïntegratie weigert, krijgt een boete. In praktijk betekent dit dat de uitkering wordt gekort of ingehouden. Dit is nu al zo en zal zo blijven.”

Ook Klaas’ Amsterdamse collega Jeroen Walker komt misstanden tegen: “Wij horen dat cliënten soms langer dan zes maanden in een reïntegratiebaan zitten zonder dat dit tot een reguliere baan leidt. Het gevaar bestaat dat bedrijven op deze manier misbruik maken van wel zeer goedkope werknemers.”
Walker wijst erop dat je bezwaar kunt maken tegen je reïntegratieplaats of het stopzetten van je uitkering. “Maar de behandeling van een verzoek voor een voorlopige voorziening kan wel drie weken op zich laten wachten, vervolgens duurt het weer twee weken voordat er een uitspraak komt. De rechter acht mogelijk het verzoek voor een voorlopige voorziening niet spoedeisend.”
Advocaat Bas Willering vindt dat de bijstandswet teveel uitgaat van kwade bedoelingen van bijstandsgerechtigden. “Mensen willen wel werken maar er is geen werk. Soms zijn de aangeboden werkzaamheden meer bezigheidstherapie dan dat er zicht is op betaald werk. Iemand die voor zichzelf wil beginnen en een goed ondernemersplan heeft, zou ontheffing van sollicitatieplicht moeten kunnen krijgen.”
Willering bepleit ook het afschaffen van de sollicitatieplicht voor ouderen. “Mensen boven de 55 vinden bijna geen werk meer. Je bent als samenleving goedkoper uit door deze groep met rust te laten, onder andere omdat je dan op reïntegratiekosten kunt besparen. Dat levert ook lagere medische en juridische kosten op, omdat deze 55-plussers niet meer steeds in bezwaar hoeven te gaan en minder aan stress worden blootgesteld.”
Willering vindt het onmenselijk om boetes aan bijstandsgerechtigden uit te delen. “Wat schieten we ermee op om de armste groep nog meer kapot te maken? Het leidt er alleen maar naartoe dat deze mensen moeten zien te overleven, niet in staat zijn ooit betaald werk te krijgen.”

Tekst Marcel Schor  Beeld George Maas/Fotonova

19 reacties »

 1. Je maag draait om als je de verhalen hoort en de graaiers worden met rust gelaten!

  Reactie by Brands — 4 februari 2014 @ 13:38

 2. Bevel ist Bevel
  Dat recht neem ik omdat te schrijven, u gewoon een opdracht uitvoert, zonder te kijken naar persoonlijk omstandigheden.
  Wij zijn kinderen van ouders die door de oorlog na de oorlog nog last hadden van trauma’s .
  Er werd nog al in de chaos van net na de oorlog gewoon doorgegaan door multinationals ondernemingen.
  Wij zijn daarvan de dupe geworden, waar u nu misschien samen mee moet werken , om het geld goed te beleggen
  Dat is ook uit te leggen onze ouders hadden een bedrijf voor de oorlog een onderneming die gloor bottelde en verkochten aan welgestelde, mijn ouders weigerde voor de moffen te leveren, toen de oorlog afgelopen was, kwamen ze erachter dat ze door verkeerde mensen, hun eigen onderneming bezittingen moesten sluiten, omdat er een Notaris voor iemand het bewijs van eigendom door verkocht had, later kwamen ze erachter dat ze hun licentie moesten afstaan en dat veroorzaakt dat mijn vader alles moest opgeven en als bouwvakker zijn gezin van 10 kinderen moesten gaan onderhouden.
  Al zijn rechten werden afgenomen en ging naar een onderneming die gloor verkocht, dat later G…..x werd genoemd en dat nu eigendom is van Unilever.
  En nu word ik weer geconfronteerd door een groot instantie , die mijn leven over hoop haal, waardoor mijn partner weer vlucht naar haar eigen land.
  Het lijkt er op, dat je weer in het gevoel van een bezetting zit, het land word bezet door lieden die hun eigenbelang voorop stellen, dan het algemene belang.
  Of het gevoel dat er een supermacht is ontstaan die nu over ons heen waait.
  Waar blijft de menselijke kant, zijn wij die kwijt?, in welk belang dan kwijt geraakt.
  Na mijn hele zorgzame leven gewerkt te hebben, zelfs toen ik nog op de lagere school, naschools een melkboer hielp om wat zakcentjes te verdienen.
  Welk recht hebben jullie, de belasting dienst de AOW de ABP nu, om mij zo financieel ten gronde te helpen.
  Ik hoop dat ze meekijken: mensen van alle openbare diensten ,politiek en hogere en lagere overheden, die op bevel de wetten moeten uitvoeren…….
  Zins mijn pensioennering heb ik aan papier a4 twee orders vol

  Praat er maar niet van ik kan wel een boek vol schrijven over de afgelopen jaren dat ik met pensioen ben.
  Je word gewoon gek gemaakt, met alle informatie en weet ik veel.
  Behalve je rechten, daar moet je zelf proberen achter te komen.
  Waar je recht op heb, geven ze je niet, maar ze storten wel in overvloed veel informatie van regelgevingen en verplichtingen en tot dreigen toe.
  Dat is heden ten dagen mijn leven zins mijn AOW.

  Reactie by zieleffe — 4 februari 2014 @ 14:05

 3. Mevrouw Klijnsma moet de ogen uit haar kop schamen. Dit is nu de PvdA?! Dat ze zelf maar door haar (laatste) hoeven mag storten en zo spoedig mogelijk. Dit soort types ontneemt mij alle geloof in en respect voor volksvertegenwoordigers. Zum kotsen!

  Reactie by A. Forest — 4 februari 2014 @ 15:16

 4. Dertig jaar geleden als bijstandsconsulent begonnen en dit werk met veel plezier 10 jaar gedaan.
  Hierna tot op heden MBO-ers opgeleid tot o.a. consulenten bij de Sociale Dienst.
  Ik denk dat ik Jelle heel goed begrijp. De behandeling van kwetsbare medeburgers, of dit nu uitkeringsgerechtigden, ouderen, mensen met een handicap of andere mensen zijn die de samenleving geld kosten, laat vaak erg te wensen over. De oorzaken zijn verschillend, maar de resultaten zijn bijna overal hetzelfde.
  Zong John Lennon niet “Nobody loves you when you’re down and out”? Nu, als je in de ogen van de samenleving onderaan de maatschappelijke ladder staat schijnt dit een vrijbrief voor (gefrustreerde) anderen te zijn om je als een paria te behandelen. Rechten zijn zo langzamerhand weer ‘gunsten’geworden.
  Eninmiddels moeten duizenden in Nederland het weer hebben van liefdadigheid.Fijn dat er gelukkig nog veel mensen zoals Jelle zijn.

  Reactie by John van Geenen — 4 februari 2014 @ 15:24

 5. Tja, wat moet ik er van zeggen? Ze hebben natuurlijk gelijk, maar wie is de schuldige van deze situatie? De politiek. En wie stemt er op die politici, zodat zij in de tweede kamer komen? Precies, dezelfde mensen die honger hebben. Waarom doen die mensen dat? Omdat ze werkelijk geen ene flikker verstand van zaken hebben. Hele volksstammen met bijstand, WAO, AOW, huurtoeslag, zorgtoeslag, persoonlijk budget, thuiszorg stemmen op ex-VVD-er Wilders, VVD, CDA, Partij voor de Armoede, Groen Rechts, SGP, CU.
  Kortom: eigen schuld, dikke bult.

  Verdien je minder dan een halve ton per jaar? Stem SP.

  Reactie by Martin — 4 februari 2014 @ 15:37

 6. Als iemand zich niet houdt aan een verplchting moet
  hij dan gewoon maar doorbetaald worden?

  Reactie by spaans — 4 februari 2014 @ 19:10

 7. Inderdaad schandalig, dat er gekort wordt op bijstandsuitkeringen, ongeacht waarom dit te rechtvaardigen zou zijn volgens justitie. Ook hier de welgestelden die over de onderkant van de samenleving oordelen, geen greintje mededogen is daar aanwezig, datzelfde geldt voor onze regering en volksvertegenwoordiging. Alles ter verheerlijking van het goddelijke geld, waar is de mens gebleven, de SAMENLEVING? de ZORG?

  Reactie by Eef de Bruijn — 4 februari 2014 @ 20:06

 8. Het is de hoogste tijd dat de hele bijstandswet wordt doorgelicht op schending van mensenrechten. De WWB staat er KROM van! Om te beginnen de wet op privacy. De onbeperkte toegang tot bankgegevens, belastinggegevens, communicatie op intenet, telefoongesprekken die afgeluisterd mogen worden. De informatieplicht die zelfs eist dat men opgeeft of men naar het buitenland gaat op vakantie. De onbeperkte toegang tot de woning en de inhoud van kasten. De bewijslast die bij de aangeklaagde wordt gelegd. Het verbod op relaties (Living Apart Together). Het aanscherpen van regelgeving zodanig dat mensen niet anders dan overtredingen KUNNEN maken en hen daar buitensporig voor straffen (LAT relaties, duistere regelgeving). Controle op verbruik van water, licht en gas om bij elke afwijking van het gemiddelde de sociale recherche los te kunnen laten. Financiele straffen bij kleine overtredingen in het verkeer die de draagkracht verre te boven gaan en afgestraft worden met gevangenisstraffen. Beslag op zelfs minimaal noodzakelijke voorzieningen zoals voedsel en onderdak. Het onder dwang en zonder loon tewerkstellen van mensen die moedwillig worden uitgesloten van normaal fatsoenlijke, marktconforme betaalde arbeid. Het zijn stuk voor stuk maatregelen die een pogrom en razzia op mensen zonder werk alleen voorkomen doordat er incidenteel en op plaatselijk niveau nog wat bestuurders en persvoorlichters te vinden zijn die moraal boven geld en macht stellen in plaats van werk boven inkomen en geld boven humaniteit.

  Reactie by platzak — 5 februari 2014 @ 09:21

 9. Geachte lezer(s) ,

  ten eerste mijn complimenten aan de advocaten in de boven geschreven collum.
  Heel goed dat deze mensen dit soort dingen aan de kaak stellen en zich daar voor inzetten.
  Het is jammer dat dit soort dingen niet zoveel in de publieke media te zien is, want het lijkt of het erger op dit gebied in het buitenland is, dan in eigen land (want Nederland kent immers geen armoede), maar deze groep wordt steeds groter.
  Wat is dit toch? Willen we dit niet zien? Of moeten/willen we dom/tam gehouden worden/blijven?
  Nederland is door geslagen en totaal de weg kwijt en waarschijnlijk te lang ingepolderd geweest.
  Men boeit het niet, zolang ze het zelf maar niet overkomt.

  Reactie by Peter — 5 februari 2014 @ 11:44

 10. Geachte Meneer, Mevrouw Kemmeren.
  Uw gewaardeerde reactie op het artikel ‘De staat hongert mensen uit’ leent zich helaas niet voor integrale publicatie op onze website. Ik heb uw schrijven onder de aandacht nan de redactie gebracht, met het verzoek u te benaderen.
  Reacties van deze omvang worden graag tegemoet gezien via het formulier Service en Contact.

  Met vriendelijke groet,
  webmaster@mugweb.nl

  Reactie by Jaap — 12 februari 2014 @ 17:14

 11. Joop,

  Hoe kan een de pooier van Tanja Nijmeijer zich nu met mensenrechten bezig houden terwijl hij zelf terreur van de Farc gesteund heeft.

  Je moet beter je huiswerk doen Joop Lahaisse.

  Reactie by Fred Renkema — 19 november 2015 @ 20:07

 12. Hier erger ik me al jaren aan, ik kan niks doen en heb gelukkig werk en inkomen.
  En als je dan hoort dat “Coca Cola” en een andere fabrikant meer dan 1000 miljard via Panama heeft weggesluist, nog niet eens te spreken over wat we nog niet weten dat er in Nederland ook van die graaiers zitten.
  Ik hoop dat er meerdere advocaten als Klaas hun goede werk gaan doen,dit moet echt stoppen

  Reactie by Willem — 23 april 2016 @ 21:23

 13. Hypocrisie & huichelarij ! Beste mensen, Dit is nu een typisch voorbeeld van een artikel dat louter publicilteit tot doel heeft. Die ‘bevlogen’ Haarlemse jurist – Jelle Klaas – heeft zogezegd als levensdoel gemaakt het rechtzetten van het onrecht dat zijn cliënten wordt aangedaan. Nou geloof me vrij, ik heb veel ervaring met advocaten en ik zeg u in eer en geweten, die Jelle Klaas geeft geen enkele moer om sociaal zwakkere. Wie zijn dossier om zeep wil helpen moet beslist met die figuur in zee gaan.

  Reactie by Luc Stevens — 23 april 2016 @ 21:23

 14. maarssen nu al vanaf 2011,geen bijzondere bijstand,geen lang durigheids toeslagen,geen chronisch zieken en invaliden toeslagen, geen vervoers bijdragen ,niets geen hulp meer, gemeente maarssen( stichtse vecht) heeft in 2010/2011,grove reken fouten gemaakt in de eind afrekeing pgb/wmo thuis hulp( die weook kwijt zijn), daar bij de kanton rechter achter onze ruggen om een zaak aangespannen ( ik lig 90% van de dag op bed, mijn vrouw wheeft lagere school gehad en is hindoestaan, sinds deze rechtszaak waar wij ons niet konden verdedigen,( en ditgeld nog steeds, want geen bijzondere bijstand, ) is de situatie zo ernstig dat we van voedselbank moeten leven, zijn beide invalide en zwaar chronisch ziek,doen ons best met aangaan van rechtszakenmaar komen niet verder omdat we geengeld hebben,voor eigen bijdrages/eigen risico,s heben geen zorg meer( kunen dit nu ca 9 maanden lang niet mer betalen, en geen begrafenis verzekering, devraag is wanneer het kaarten huis instort, heben een advokaart nodig die ons echt helpt, ( zijn er twee geweest die de tovoeging opmaakte en daarna verdwenen met mijn papieren en kan deze ook niet meer terug krijgen( privacy wet ) zeggen de heren advokaten, wie kan ons nog helpen, een goede sociaal advokaat, die de lijn uit loopt! harte groet gisela koemarie van de familie Soekhoe( 7 chronische ziektes) en cornelis gerardus van de familie Burger (8 chronische ziektes!! burger-soekhoe@live.nl

  Reactie by cornelis gerardus van de familie burger — 24 april 2016 @ 20:56

 15. Ik lees dit artikel en denk meteen aan een hele goede vriendin van ons, die in Almere woont. Zij leidt ook honger, en de bijstandsuitkering wordt haar telkens weer belooft, maar komt er nooit van. Men zegt iedere keer dat het schandalig is, maar men doet er niets aan. Bovendien heeft ze omdat ze een eetstoornis heeft door alle stress en de druk waar ze onder leeft. (Haar scheiding wordt binnenkort uitgesproken). Ze kan er niet voor behandeld worden omdat haar basis zorgverzekering het niet dekt. Dus zal ze geen hulp krijgen, die ze zo dringend nodig heeft. Men wil dat ze haar vijf katten wegdoet, men wil dat ze zichzelf gaat redden. Hoe, in vredesnaam hoe? Mijn partner en ik helpen haar waar en wanneer we kunnen. Wij zijn zelf ook niet rijk. Mijn partner zit in de WSW en dat is ook geen vetpot, want hij verdient onder modaal. Maar je vrienden laat je niet in de steek! Mocht u de naam en het adres van deze dame willen weten,dan kan ik u dat verstrekken. Nu geef ik dit liever nog niet door, omdat ze gestalkt wordt. Ze leeft voortdurend in angst,waardoor ze ook niet meer kan eten. Ze is in hele korte tijd 20 kilo af gevallen! Ze is echt vel over been en dan te bedenken dat ze tot een jaar geleden als fotomodel bezig was. Weliswaar gratis foto shoots had omdat ze een jaar of 5 geleden een bijna dodelijk ongeluk heeft gehad. Die vrouw vecht al haar hele leven! En er schijnt nooit een einde aan haar ellende te willen komen. Hoe is dit in vredesnaam mogelijk?

  Reactie by Joke W\ams — 25 april 2016 @ 08:09

 16. Eerst neemt een buitenlands bedrijf het bedrijf over waar ik 24 jaar heb gewerkt en verhuist het naar Polen. Ik vind weer werk,maar tegen een veel lager salaris.
  Daarna vindt de Nederlandse staat de zorgverzekering belangrijker dan mijn hypotheek. Bij achterstand van de zorgverzekering wordt mijn bankrekening afgesloten om de zorgverzekering weer up to date te brengen. Gevolg; geen eten kunnen kopen en maandelijkse hypotheek aflossing niet kunnen betalen. Huis geveild met een restschuld van ruim 110.000 euro en dakloos ipv een paar duizend euro achterstand van de zorgverzekering.
  Ik werk nog steeds maar de belastingdienst legt loonbeslag op mijn complete loon. Weer geen eten kunnen kopen.
  Ik heb het gehad met dit land.

  Reactie by Robert A. Kamphuis — 25 april 2016 @ 18:59

 17. Het is gewoon schandelijk hoe regeringen in Europa en ook in de rest van de wereld omgaan met hun eigen bevolking.
  Al deze armoede en ellende was allang niet meer nodig geweest!

  Reactie by Dirk Baos — 26 april 2016 @ 21:15

 18. De staat zou juist moeten investeren in deze groep mensen. Met beboeten of korten wordt het probleem alleen maar groter. Inzetten op Jobcoaching of ondersteuning zou waarschijnlijk een grote groep mensen echt helpen. Achter de uitkeringsgerechtigde de persoon weer zien en passende Hulp/coaching bieden. Hoe motiveer je mensen, hoe laat je mensen weer groeien, hoe geef je mensen hun eigenwaarde terug, hoe zet je mensen in hun kracht. Beboeten of korten is een korte termijn “oplossing” of in sommige gevallen een oplossing. Mijns inziens geen oplossing. Investeer en je krijgt het dubbele ervoor terug.

  Reactie by Saskia Bovendeur — 27 april 2016 @ 08:38

 19. Er zijn andere groepen die wel veel aandacht krijgen en zeker geen honger hebben. Het staat allemaal scheef.

  Reactie by Joss — 23 november 2016 @ 22:23

Plaats een reactie

Kort nieuws
Joep Bertrams

 

Jacques Peeters
 • Gemeente sluist privégegevens minima door naar Albert Heijn
  Iedereen in het bezit van een geldige Stadspas kreeg onlangs een waardebon van € 5,-. Op de waardebon staat: ‘Tegen inlevering van deze bon en op vertoon van uw AH-Bonuskaart krijgt u 5 euro korting b lees meer >>
 • Leer van de echte graaiers
  De gemeente Amsterdam keert miljoenen euro’s, bestemd voor armoedebestrijding, niet uit. Dat is opmerkelijk, omdat het aantal armen in de stad al jaren toeneemt. Bovendien neemt de kloof tussen arm en lees meer >>
 • Politiek ontkent realiteit
  Woensdag 16 september was er een vergadering van de Raadscommissie Werk en Economie (Raadscie. WE). Op de agenda stond onder andere het rapport dat de gemeente Amsterdam heeft laten opstellen over mis lees meer >>
Ombudsman Regio Amsterdam
 • Verdwenen stukken
  Een gescheiden vrouw ontvangt sinds januari 2014 aanvullende bijstand in verband met de zorg voor haar autistische zoon. In de zomer van 2015 komt er verandering in haar persoonlijke situatie. Haar zo lees meer >>
 • Zeven en een halve meter puur geluk
  Een vrouw lijdt aan een aandoening die hypermobiliteit veroorzaakt. Als ze vermoeid raakt kunnen haar ledematen makkelijk uit de kom schieten. Vooral ’s avonds kan zij slechts vijftig meter lopen. Toc lees meer >>
 • In de knel door de kostendelersnorm
  Veel mensen raken ernstig in de problemen door de invoering van de kostendelersnorm. Het heeft even geduurd voor ze daarmee bij mij kwamen, want voor bestaande uitkeringen geldt deze norm pas sinds ju lees meer >>
De nieuwste editie van MUG Magazine

Ook het online MUG Magazine helemaal GRATIS!!

Klik op de omslag voor het complete magazine

(advertenties)

 

 

Nieuwsbrief

Ontvang elke maand nieuws over maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland. Meer dan 600 nieuwsbrieflezers gingen je al voor!

Nieuwsbrief

Google ads
Vorige MUG nog eens lezen?
Direct naar >>