MUGwijzer

(dinsdag 27 september 2016)

H
Het is niet eenvoudig de weg te vinden in het woud van loketten en instanties. Bij wie moet je zijn? MUGwijzer geeft antwoord

D

Direct naar:

Werk/uitkering
Vrijwilligerswerk
Aanvulling nodig?
Zorg nodig?
Sociaal loket
Maatschappelijke dienstverlening/schuldhulp
Wonen
Raad en daad

 

Werk/uitkering?

UWV Werkbedrijf
Iedereen die voor een WW-uitkering in aanmerking wil komen moet zich melden bij het UWV. U kunt er terecht voor werk en tijdelijk inkomen. Dit kan via uwv.nl en werk.nl. Voor inschrijving op werk.nl heeft u een digiD nodig. Op werk.nl kunt u uw CV plaatsen en vacatures van werkgevers bekijken. Er staan ook veel tips voor succesvol solliciteren. Geen computer of behoefte aan extra uitleg bij het werken met werk.nl? U kunt dan iedere dinsdag van 12.00 tot 16.30 uur zonder afspraak terecht op de regiovestiging van het UWV.
Tel: 0900 9294
Regiovestiging Groot Amsterdam:
Delflandlaan 3-5 uwv.nl

Gemeente Amsterdam, Werk, Participatie en Inkomen
Geen recht (meer) op een WW-­uitkering? Vraag dan bijstand aan.
U kunt terecht bij:
Stadsloket Centrum
Amstel 1
Stadsloket West
Bos en Lommerplein 250
Stadsloket Nieuw-West
Osdorpplein 1000
Stadsloket Zuid
President Kennedylaan 923
Stadsloket Oost
Oranje Vrijstaatplein 2
Stadsloket Zuidoost
Anton de Komplein 150
Werkplein Noord
Klaprozenweg 91

Informatie: alle loketten: 020 252 6000
www.amsterdam.nl/werk-inkomen

Jongerenloket
Zonder werk en jonger dan 27 jaar? Dan begeleidt de gemeente je naar werk of opleiding. Meld je bij het Jongerenpunt op het Stadsloket bij jou in de buurt.
amsterdam.nl/werk-inkomen/jongerenpunt

V
Vrijwilligerswerk

Niet direct uitzicht op betaald werk? Soms kan vrijwilligerswerk u een eind op weg helpen. Bespreek het wel eerst met uw klantmanager of inkomensconsulent van de gemeente.

Vrijwilligers Centrale Amsterdam
VCA Amsterdam, Geldersekade 101 (hoofdlocatie): 020 530 1220
VCA Nieuw-West, Jan Tooropstraat 6: 020 408 1040 en 06 3403 0720
VCA Noord, Hagedoornplein 1 B: 020 636 5228 en 06 3942 6591
VCA Zuid, diverse locaties: 020 530 1220
vca.nu

ViiA
Uitzendbureau voor vrijwilligers in Amsterdam Oost.
020 495 22 50
viia.nl

VENZO
Voor vrijwilligerswerk in Amsterdam-Zuidoost.
020 760 1170
venzo.co.nl

De Derde Schinkel
Voor mensen met een psychiatrische achtergrond: vrijwilligerswerk met behoud van uitkering.
020 665 5801
derdeschinkel.nl

Dagactiviteitencentrum (DAC)
Vrijwilligerswerk voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Deelname alleen met CIZ-indicatie.
020 494 9616 en 020 420 7744
cordaan.nl

Gilde Amsterdam
Vrijwilligers helpen in Amsterdam. Zo zijn er activiteiten met anderstaligen, kinderen met obesitas (gezinnen), laaggeletterden, werkzoekenden, stichtingen, verenigingen, burgerinitiatieven, stadswandelingen, verhalen vertellen voor de klas.
gildeamsterdam.nl

A
Aanvulling nodig?

Een minimuminkomen en moeite met rondkomen? Landelijke en gemeentelijke toeslagen helpen.
Landelijk: huurtoeslag; zorgtoeslag; kinderbijslag; kindgebonden budget; kinderopvangtoeslag; tegemoetkoming lesgeld scholieren 18-30 jr.; heffingskortingen; bijzondere bijstand.
Amsterdam: collectieve zorgverzekering; regeling tegemoetkoming meerkosten (chronisch zieken en gehandicapten); scholierenvergoeding; reiskostenvergoeding voor schoolgaande kinderen; pc-voorziening; bijdrage kinderopvang; korting op sport, cultuur en recreatie; gratis OV voor ouderen.

Belastingdienst (Rijk)
Afdeling toeslagen

Aanvraag voor huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget gaat via de Afdeling Toeslagen van de Belastingdienst. Op de website kunt u een proefberekening maken van waar u recht op heeft.
0800 0543 (belastingtelefoon, gratis)
toeslagen.nl

Gemeente Amsterdam, Belastingen
Veel mensen met een minimuminkomen hebben recht op kwijtschelding van gemeente- en waterschapsbelastingen. Bij de belastingaanslag zit een kwijtscheldingsformulier.
020 255 4800
amsterdam.nl/belastingen

Stichting Belastingwinkel Amsterdam
Voor mensen met een laag inkomen. Helpt bij problemen met belastingen en toeslagen.
020 624 7003, bellen voor afspraak op:
ma, di, do, vr van 10-11 uur
belastingwinkelamsterdam.nl

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
Voor het verlenen van studiefinanciering en tegemoetkomingen.
050 599 7755
duo.nl (inloggen met digiD)

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
De uitvoerder van een aantal volksverzekeringen. De SVB gaat over de kinderbijslag, AOW, aanvulling AOW en nabestaandenuitkering ANW.
075 655 1000
svb.nl

Jongerencultuurfonds Amsterdam
Voor dansen, muziek maken of toneelspelen tussen 6 en 16 jaar. Verstrekt aan ouders met weinig financiële middelen een bijdrage voor contributie/lesgeld.
06 8379 9753
jongerencultuurfonds.nl

Jeugdsportfonds Amsterdam
Biedt sportkansen aan kinderen van 4-18 jaar die om financieële redenen niet op een sportclub gaan.
06 2007 4161
jeugdsportfonds.nl/fonds/amsterdam

Z
Zorg nodig?

Sommige problemen kunnen een obstakel vormen op weg naar werk of inkomen. Voor lichamelijke of geestelijke bijstand kunt u bij de volgende adressen terecht.

Jellinek
Voor hulp bij verslaving (alcohol, drugs, gokken). Verwijsbrief van huisarts is nodig.
020 590 4444 (aanmelding en advies)
jellinek.nl

Mentrum
Behandeling en begeleiding van mensen met langdurige, ernstige psychiatrische problemen en/of verslaving. Verwijsbrief van huisarts is nodig.
020 590 4444
mentrum.nl

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Bepaalt of u aanspraak maakt op zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz).
088 789 1000
ciz.nl

Steunpunt Werk, Handicap en Voorzieningen (ANGO)
Voor vragen over (her)beoordeling WAO/WIA/Wajong en vragen over inkomen of mogelijkheden om aan het werk te komen. Gratis.
Spreekuur dinsdag op afspraak via 06 4066 4039
ango-werk-handicap.nl

Leger des Heils
Naast materiële hulp geeft het Leger des Heils praktisch advies als u in het woud van hulpverleners de weg niet meer vindt.
Crisisopvang: 020 636 1065
Kantoor: 020 630 1111
legerdesheils.nl/goodwillcentra-amsterdam

De Regenboog Groep
Zet zich in voor mensen met sociale problemen, dak- en thuislozen,
verslaafden en mensen met psychiatrische klachten.
Droogbak 1-D, 020 531 7600
deregenboog.org

Stichting de Volksbond Amsterdam
Verzorgt de opvang van dak- en thuislozen en sociaal kwetsbare cliënten met een meervoudige problematiek. 020 421 2424
volksbond.nl

S
Sociaal loket

Gemeente Amsterdam, Sociaal Loket
Voor vragen over zorg, wonen, en welzijn aan de gemeente.

Centrum:
Stadsloket Centrum, Amstel 1
algemeen tel: 020 255 2916

Nieuw-West:
Stadsloket Nieuw-West, Osdorpplein 1000
algemeen tel: 020 255 2916

Noord:
Stadsloket Noord: Buikslotermeerplein 2000
Nieuwendam: Beverwijkstraat 9-D
Midden-Noord: Hagedoornplein 1-F
Banne Buiksloot: Banne Buikslootlaan 135
Tuindorp Oostzaan: Aldebaranplein 2-C
algemeen tel: 020 751 0610

Oost:
Stadsloket Oost, Oranje Vrijstaatplein 2
Gezondheidscentrum Haveneiland, IJburglaan 727-B
Flevopoort Kramatplantsoen 101-h
Servicepunt ‘t Hoekhuys, Fizeaustraat 3
algemeen tel: 020 255 2916

West:
Stadsloket West, Bos en Lommerplein 250
Westerpark: Van Limburg Stirumstraat 119
West: buurtcentrum De Havelaar, Douwes Dekkerstraat 2
De Klinker, Borgerstraat 45
algemeen tel: 020 255 2916

Zuid:
Stadsloket Zuid, Pres. Kennedylaan 923
Huis van de Wijk Binnenhof, A.J. Ernststr. 112
Huis van de Wijk De Pijp, 2e van der Helststraat 66
Huis van de Wijk Olympus, Hygiëaplein 10
algemeen tel: 020 255 2916

Zuidoost:
Stadsdeelkantoor Zuidoost, Anton de Komplein 150
algemeen tel: 020 255 2916

Informatie: amsterdam.nl/sociaalloket

 

Wonen

!WOON (v/h Amsterdams Steunpunt Wonen, ASW)
Gratis informatie, advies en ondersteuning over huren en wonen. Elk stadsdeel heeft een locatie van !WOON met een eigen spreekuur.
wooninfo.nl

Centrum:
Nieuwe Doelenstraat 55 (Wijkcentrum d’ Oude Stadt)
tel: 622 4288
spreekuur: wo 14:00-17:00 en 19:00-20:00
Elandsgracht 70 (Claverhuis)
tel: 625 8569
spreekuur: ma-vr 14:00-16:00 en di 19:00-20:00
Kleine Wittenburgerstraat 201 (De Witte Boei)
tel: 622 7698
spreekuur: di 09:00-10:00; wo 15:00-17:00 en 19:00-20:00

Nieuw-West:
Groenpad 4 (in Osdorp)
tel: 619 0974
spreekuur: ma 9:30-12:00 en di 13:00-15:00
Jan Tooropstraat 6 (Eigenwijks)
tel: 619 0974
spreekuur: ma 14:00-16:00
Slotermeerlaan 103 (MFC De Honingraat)
tel: 619 0974
spreekuur wo 18:00-20:00
Albardakade 5-7 (Pluspunt)
tel: 619 0974
spreekuur: do 10:00-12:00

Noord:
Drijverweg 5
tel: 494 0446 (ma t/m do)
spreekuur: wo 14:00-17:00 en do 17:00-20:00

Oost:
Wijttenbachstraat 36 hs
tel: 462 03 30 (ma t/m do)
spreekuur: ma 19:00-20:00 en wo 9:00-12:00
en op afspraak

West:
1e Helmersstraat 106 D
tel: 618 24 44
spreekuur: ma 9:00-11:00
di 9:00-11:00 en 18:00-20:00
wo 9:00-11:00 en 15:00-17:00
do 9:00-11:00
vr 9:00-11:00

Zuid:
Gerard Doustraat 133
tel: 664 5383
spreekuur: wo 9:00-12:00 (ook huurteam)
do 19:30-21:00
Hygiëaplein 8-10 (Buurtcentrum Olympus)
tel: 664 5383
spreekuur: ma 19:00-20:00
Rijnstraat 115
tel: 664 5383
spreekuur: di 14:00-16:00
A.J. Ernststraat 112
tel: 664 5383
spreekuur: do 15:00-17:00
Roelof Hartplein 2a (Huize Lydia)
tel: 664 5383
spreekuur: vr 13:00-14:00

Zuidoost:
Anton de Komplein 150
tel: 252 5777
spreekuur: ma 13:00-17:00 (op afspraak)
inloopspreekuur: di 9:00-13:00
Bijlmerdreef 1289 (CEC gebouw)
tel: 579 7920
spreekuur: di 18:00-20:00
Holendrechtplein 37 (Buurtcentrum Holendrecht)
tel: 579 7920
spreekuur: wo 10:00-12:00

VasteLastenBond
Inkoopcollectief dat voor zijn leden aanbiedingen bedingt bij energieleveranciers, verzekeraars en internetaanbieders. Gratis lidmaatschap. 040 720 0200  vastelastenbond.nl

M

Maatschappelijke dienstverlening/schuldhulp

Schuldhulp en sociaal raadslieden. Voor hulp bij ingewikkelde regelgeving en doorverwijzen naar instanties.

Stichting CentraM (Centrum) – 020 557 3338
Locaties:
Kloveniersburgwal 43
Kleine Wittenburgerstr. 201
Recht Boomssloot 52
Elandsgracht 70
centram.nl

Civic Amsterdam (Oost) – 020 665 8001
Locaties:
Kramatplantsoen 101-h
Ambonplein 63
Makassarplein 1
civicamsterdam.nl

Combiwel (West) – 020 575 4700
Locaties:
Amerbos 590
Banne Buikslootlaan 147
Beemsterstraat 546
Tweede van der Helststraat 66
Smaragdplein 3-5
Derde Schinkelstraat 9
combiwel.nl

Stichting Doras (Noord) – 020 435 4555
Locaties:
Beverwijkstraat 9D
Aldebaranplein 2C
Hagedoornplein 1f
Banne Buikslootlaan 135
www.doras.nl

Dynamo (Oost) – 020 460 9300
Locaties:
‘s-Gravesandeplein 19
Wijttenbachstraat 34HS
Kamerlingh Onneslaan 34
dynamo-amsterdam.nl

MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen – 020 314 1618
Locaties:
Karspeldreef 1009
D.J. den Hartoglaan 8, Diemen
madizo.nl

PuurZuid (Zuid) – 020 570 6262
Locaties:
Hygiëaplein 10
Smaragdplein 3-5
A.J. Ernststraat 112
puurzuid.nl

SEZO Maatschappelijk Werk (Nieuw-West) – 020 667 5100
Locaties:
Wolbrantskerkweg 84
Ottho Heldringstr 5
Slotermeerlaan 103-H
Albardakade 7
sezo.nl

Gemeente Amsterdam, Kredietbank
Geeft voorlichting, bemiddelt met schuldeisers en kan helpen schulden te saneren. Verder verstrekt de Kredietbank leningen.
tel. 020 252 6000
amsterdam.nl/kredietbank

R
Raad en daad

Van concrete hulp of juridische bijstand tot goede raad. Onderstaande organisaties staan u bij:

Vakbond
FNV Als u lid bent, kunt u vragen voorleggen over arbeidsrecht of bij problemen met uw werkgever. Ook voor loopbaanadvies.
088 378 0368
fnv.nl

CNV De christelijke vakbond. Helpt leden tegen een geringe vergoeding met het invullen van belastingformulieren en biedt juridische bijstand.
030 751 1001
cnv.nl

De Bijstandsbond
Belangenbehartiger voor mensen met een minimuminkomen. Deze Amsterdamse organisatie helpt in het hele land.
020 618 1815 en 020 689 8806 spreekuur di en do 11.00-16.00
bijstandsbond.org

Voedselbank Amsterdam
Deelt voedselpakketten uit aan mensen in noodsituaties.
020 638 4477
amsterdam.voedselbankennederland.nl

Het Juridisch Loket
Geeft gratis juridisch advies.
Inloopspreekuur ma-do 09:00-11:00 (andere tijden en dagen op afspraak)
Vijzelgracht 21-25
0900 8020 (€0,25 p/m) ma-vrij 09.00-18.00 uur
juridischloket.nl

Stichting Rechtswinkel Bijlmermeer
Verzorgt kosteloze rechtshulp voor de meest hulpbehoevende Amsterdammers. Studenten runnen de organisatie. Is een zaak te complex, dan kan een advocaat worden gezocht die het beste past bij de situatie van de cliënt.
020 525 3317
Inloopspreekuur di, do 19.00-20.30; locatie: MaDi.
rechtswinkelbijlmermeer.nl

Cliëntenbelang Amsterdam
Bij problemen met zelfstandig wonen of meedoen in de maatschappij biedt het gratis info, advies en ondersteuning (bij vragen over zorg, wonen, dagactiviteiten, thuiszorg, inkomen, etc.).
clientenbelangamsterdam.nl
Steunpunt Centrum Jacob Bontiusplaats 9, 020 5777 999
Steunpunt Zuidoost Anton de Komplein 150, 06 1654 8910
Steunpunt Noord Hagedoornplein 1-B, 06 2498 3120

Life coach
Gratis coaching voor mensen met een fysieke beperking of chronische ziekte.
clientenbelangamsterdam.nl/life-coach

Algemene Nederlandse Bond Voor Ouderen (ANBO)
IJvert voor zeggenschap en emancipatie van senioren. Ook niet-leden kunnen er voor vragen terecht.
0348 466 6666
Gewest Amsterdam: 020 624 4067
anbo.nl

De Warmline
Telefonische hulpdienst voor een gesprek met een lotgenoot uit de GGZ.
020 623 4555, iedere weekdag bereikbaar van 19.00-22.00 uur, in het weekend vanaf 17.00 uur.

Humanitas
Biedt hulp bij de volgende thema’s:
Eenzaamheid, Verlies en Rouw, Opgroeien, Opvoeden, Thuisadministratie, Detentie.
Bezoekadres: Sarphatistraat 4.
020 773 6542
humanitas.nl

Een Nieuwe Start
Ondersteunt iedereen die met justitie in aanraking is geweest. Getrainde vrijwillige coaches ondersteunen bij vragen over wonen, schulden, sociaal netwerk, zorg, identiteitspapieren en inkomen.
Aanmelden: 020 523 1178
humanitas.nl/project/301B30502

Home-start
Geeft gezinnen een steuntje in de rug. Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan ouders met ten minste één kind van 7 jaar of jonger.
www.home-start.nl

Protestantse Diaconie
Helpt dak- en thuislozen, migranten zonder verblijfstatus en vluchtelingen en andere mensen op of onder het bestaansminimum.
020 535 3700
diaconie.org

Belangenvereniging Druggebruikers (MDHG)
Belangenbehartiging en cliëntondersteuning voor druggebruikers en dak- en thuislozen.
J.D. Meijerplein 30
020 624 4775
www.mdhg.nl

HVO-Querido
Zorgt voor daklozenopvang, vrouwenopvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten. Uitgangspunt is wat iemand kan, in plaats van niet kan.
Aanmelden gaat via het Bureau Aanmelding & Plaatsing (BA&P). Bellen voor informatie kan op maandag en dinsdag van 13:00 – 16:00 uur en op woensdag, donderdag en vrijdag van 9:00 – 12:00 uur.
020 520 3000
hvoquerido.nl

Zonnebloem
Organiseert in de regio Groot Amsterdam uitjes en bezoeken voor mensen met een beperking, van alle leeftijden.
06 4620 1644
regio-groot-amsterdam.zonnebloem.nl

Rode Kruis Amsterdam
Verleent noodhulp en sociale hulp aan Amsterdammers.
020 622 6211
rodekruis.nl/afdeling/amsterdam

Gemeente Amsterdam, Stadsbank van Lening
In de volksmond ‘lommerd’, voor het belenen van waardevolle spullen. Via 14020 (alg. nummer gemeente)
amsterdam.nl/sbl

NIBUD
Helpt om het huishoudboekje op orde te krijgen. Op welke toeslagen en subsidies heeft u recht? Hoeveel leveren deze regelingen u op? Zie: nibud.nl/berekenuwrecht.
030 239 1350, bereikbaar ma-vr 9.00-13.00
nibud.nl

Dress for Success
Dress for Success is voor iedereen, met een smalle beurs, die gaat solliciteren. Dat kan zijn als u een slecht betaalde parttime baan hebt, als u een uitkering hebt van het DWI, of het UWV, of geen inkomen heeft, en aan het werk moet.
In ieder geval moet u een uitnodiging hebben voor een sollicitatiegesprek.
020 615 7370
e-mail: winkel@dfs-amsterdam.nl
dfs-amsterdam.nl

Repair Café
Samen met deskundige reparateurs kapotte spullen repareren.
repaircafe.org

Belangenvereniging Druggebruikers MDHG

SOA-Poli GGD
Gratis onderzoek en behandeling van soa (geslachtsziekte) bij de GGD.
Tel. 020 555 5822 (ma t/m vr 08.30-10.00 en 13.30-16.30) voor afspraak; Weesperplein 1
www.ggd.amsterdam.nl/infectieziekten/soa-hiv-sense

Oppepper4all
‘Wensstichting’ voor chronisch zieken van alle leeftijden. Kosteloos.
0294 281 549, bereikbaar ma-vr 11.00-16.00
oppepper4all.nl

* content missing

* content missing

1 reactie »

 1. Beste

  Mooie zoeksite hebben jullie. Kunnen wij genoemd worden?

  Wil je buddy, maatje of vertrouwenspersoon worden dan kan je via je orgnasoatie training en inspiratie krijgen

  Kijk
  Op vrijwilligersacademie.net

  Reactie by Karin — 6 februari 2018 @ 11:15

Plaats een reactie

(advertenties)

 

 

Sponsors

Donateurs

Deze donateurs ontvangen maandelijks tien exemplaren MUG Magazine voor hun gasten, cliënten en medewerkers:

Webwinkel

Google ads
Direct naar >>