Jacques PeetersGemeente sluist privégegevens minima door naar Albert Heijn

(maandag 30 november 2015)

Iedereen in het bezit van een geldige Stadspas kreeg onlangs een waardebon van € 5,-. Op de waardebon staat: ‘Tegen inlevering van deze bon en op vertoon van uw AH-Bonuskaart krijgt u 5 euro korting bij alle Albert Heijn-winkels in Amsterdam.’   lees meer >>


Leer van de echte graaiers

(maandag 16 november 2015)

De gemeente Amsterdam keert miljoenen euro’s, bestemd voor armoedebestrijding, niet uit. Dat is opmerkelijk, omdat het aantal armen in de stad al jaren toeneemt. Bovendien neemt de kloof tussen arm en rijk steeds meer toe. En toch blijft er geld voor armoedebestrijding onaangeroerd op de plank liggen.   lees meer >>


Politiek ontkent realiteit

(maandag 12 oktober 2015)

Woensdag 16 september was er een vergadering van de Raadscommissie Werk en Economie (Raadscie. WE). Op de agenda stond onder andere het rapport dat de gemeente Amsterdam heeft laten opstellen over misstanden die plaatsvinden bij de reïntegratiepraktijken.   lees meer >>


‘Ik ben ook maar gebonden aan wetten’

(maandag 14 september 2015)

Zo, de zomervakantie is weer voorbij. We zijn weer in de keiharde realiteit aanbeland, die mij noopt me weer bezig te houden met uitkeringen en uitkeringsinstanties.

lees meer >>


Hardwerkend Nederland versus luie werklozen

(maandag 14 september 2015)

En plots zwemmen we in Nederland weer in het geld. Er schijnt minimaal vijf miljard euro te zijn voor het nieuwe belastingplan. Dat kunnen we dus nu uitgeven aan lastenverlichting voor (hard)werkend Nederland. Zo maar een paar zinnen in kranten waarachter een heel verhaal schuilgaat over hoe ‘de politiek’ werkt.

lees meer >>


Laat de bevolking zich uitspreken

(maandag 14 september 2015)

De laatste jaren hebben opeenvolgende kabinetten, maar vooral het huidige VVD-PvdA-kabinet onder leiding van Mark Rutte, drastische maatregelen doorgevoerd. Denk maar aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (wmo), waarbij hulpbehoevende mensen geacht worden meer zelf te doen, in plaats van een beroep te doen op de overheid.

lees meer >>


Rechts werkt makkelijker samen dan links

(maandag 14 september 2015)

Politieke partijen besturen in allerlei coalities de gemeente, al naar gelang wie een meerderheid kunnen vormen. De ene coalitie ligt meer voor de hand dan de andere. Zo zal een rechtse coalitie van VVD, CDA en D66 geen opzien baren. Die partijen staan ideologisch heel dicht bij elkaar. De staat moet zich beperken tot een nachtwakersfunctie en al het andere overlaten aan de markt. Daarnaast gaat rechts pas met een andere partij in zee als het qua meerderheid echt niet anders kan.

lees meer >>