Lahaise



November 2016: ‘einde sociale werkplaats?’

(maandag 7 november 2016)

Als u dit leest, weet u wellicht al wie in Amerika op het schild wordt gehesen. Ex-first lady Hillary of ex-entrepreneur Donald. Bij het ter perse gaan van deze MUG kunnen we over de uitslag nog slechts speculeren, aan de hand van amuserende maar verder nietszeggende sfeerreportages en natte vinger-analyses van kwaliteitsmedia als NOS Journaal. Ook in deze MUG een ‘repo’ en wel over de sociale werkplaats en het leerwerkbedrijf in Noord van Pantar. Verslaggever Toine Graus ging er kijken en schreef een achtergrondverhaal/reportage over de teloorgang van de sociale werkvoorziening. Met de Participatiewet zijn de sociale werkplaatsen ‘overbodig’ geworden. Dat wil zeggen, wie er nog zit, mag blijven maar van nieuwe instroom is geen sprake. Mensen met een arbeidsbeperking, voor wie zelfs een gooi naar het presidentschap van de USA te hoog is gegrepen – de hoogbejaarde Clinton noch de narcistische sociopaat Trump werden als te beperkt gezien – moeten tegenwoordig naar een ‘gewone’ baas, desnoods als groen- of reinigingsambtenaar bij de gemeente. Op zich een aardig idee, maar tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Werkgevers hebben best al veel banen voor arbeidsgehandicapten gecreëerd maar er zijn grenzen. En zelfs gemeenten staan niet altijd te trappelen om mensen met een vlekje aan te nemen. Het werk moet per slot van rekening worden gedaan, in toenemende mate door steeds minder mensen aan wie almaar hogere eisen worden gesteld. Welkom in onze Brave New World. Graus noemt de sociale werkplaatsen een sterfhuisconstructie. En dat zou weleens een te optimistische prognose kunnen zijn. Pantar verkeert in acute financiële nood en dreigt 2017 al niet eens te overleven. Als dat gebeurt, komt aan een lange Amsterdamse sociale traditie een abrupt einde. Ernstiger is natuurlijk dat het leger van onrendabelen zonder sociale werkplaats alleen maar groeit. Want de moderne, gecomputeriseerde en op louter efficiency gestoelde ratrace is nu eenmaal niet voor iedereen bedacht en zeker niet voor wie een beperking heeft.


Redactioneel mei 2016

(vrijdag 6 mei 2016)

Ooit hét kroonjuweel van de PvdA: verheffing van de arbeidende klasse door toegankelijk onderwijs voor iedereen, ongeacht het inkomen van je ouders. Kennis is macht. Maar tijden veranderen. lees meer >>


Redactioneel maart 2016

(maandag 29 februari 2016)

Schuld en boete. In het maart-nummer besteedt MUG Magazine extra aandacht aan schuldhulp. In Van de redactie licht hoofdredacteur Joop Lahaise de keuze voor dit thema toe. lees meer >>


Hafid Bouazza

(maandag 5 oktober 2015)

Hafid Bouazza is Amsterdammer en van origine Marokkaan. Zijn wieg stond in Oujda, niet ver van de Algerijnse grens.   lees meer >>


Verklaring: ‘Nous sommes Charlie’

(donderdag 8 januari 2015)

Onder de leus ’Je suis Charlie’ (ik ben Charlie) verklaren honderduizenden zich in demonstraties op straat en sociale media solidair met Charlie Hebdo. MUG voegt zich bij hen. lees meer >>


Zorg-special en nog één keer Stadspas

(maandag 3 november 2014)

Hoofdredacteur Joop Lahaise schrijft maandelijks het redactioneel commentaar in MUG Magazine: ‘Verandering in de zorg raakt vooral de minima.’ En: ‘Jacques Peeters moet niet zo zeuren.’

lees meer >>


Pensioen opeten

(donderdag 2 oktober 2014)

Hoofdredacteur Joop Lahaise schrijft maandelijks het redactioneel commentaar in MUG Magazine: ‘Bijstandsgerechtigen pensioen laten opeten is immoreel.’

lees meer >>