BetoogParticipatiewet is schijn-decentralisatie

(maandag 4 januari 2016)

 

Veel ambtenaren van sociale diensten zijn bang voor de lange arm van Den Haag. Daardoor wint de angst voor de Rijksaccountantsdienst het van de noodzaak om doeltreffend maatwerk te leveren. Volgens Pieter Hilhorst en Jos van der Lans is het tijd voor bestuurlijke ongehoorzaamheid. lees meer >>


Schaf het jeugdloon per direct af

(maandag 16 november 2015)

Als je onder de 23 bent mogen werkgevers een jongere betalen op jeugdloonniveau. Wist u dat het jeugdloon een forse korting is op het minimumloon? Het komt er kort gezegd op neer dat iemand die 18 is en fulltime werkt maar 45% van het minimumloon ontvangt. Deze korting loopt af naarmate je ouder wordt. Maar tot je 21e is het jeugdloon zelfs onder het bestaansminimum van € 969,00. Met andere woorden, als je onder de 23 bent en fulltime werkt wordt je nog niet voor ‘vol’ aangezien, terwijl iemand van 18 jaar toch echt volwassen is.   lees meer >>


Armoede-aanpak kan een stuk efficiënter

(maandag 12 oktober 2015)

Ondanks alle inspanningen van de gemeente neemt het aantal Amsterdammers in armoede toe. Is er misschien een ‘Deltaplan Armoede’ nodig?   lees meer >>


Vraag wat betrokkenen in de bijstand vinden

(maandag 14 september 2015)

De discussie over werken met behoud van uitkering wordt vertroebeld door dogma’s. En dogma’s helpen niet.

lees meer >>


Ongelijke huisvestiging van Nederlanders

(maandag 14 september 2015)

Het woonbeleid in Nederland, oftewel de -regels over volkshuisvesting, veranderen snel. Sinds de Woningwet van 1901 is er veel veranderd. Deze veranderingen zijn sterk afhankelijk van de politieke partijen die regeren.

lees meer >>


Basisinkomen actueler dan ooit

(donderdag 30 juli 2015)

Het basisinkomen kan onderdeel zijn van een nieuw links perspectief maar dat vereist wel de moed om te breken met de christelijk-liberale arbeidsethiek van ‘in het zweet des aanschijns zult gij uw brood verdienen’.  lees meer >>


Zorg over de jeugdzorg

(maandag 10 november 2014)

In Het Betoog geven deskundigen en opiniemakers hun mening over actuele zaken. In het novembernummer 2014 van MUG Magazine schrijft Wim Gorissen, directeur zorg bij de Bascule, over de veranderingen in de jeugdzorg. lees meer >>