BinnenlandTwee keer zoveel corporatiewoningen

(woensdag 26 april 2017)

Woningcorporaties gaan de komende jaren hun nieuwbouwproductie verdubbelen. In 2015 bouwden ze 17.000 woningen, in 2018 moeten dat er 34.000 zijn.

lees meer >>


SER: kunstenaars slecht beloond

(woensdag 26 april 2017)

De meeste kunstenaars werken voor veel te weinig geld, constateert de Sociaal-Economische Raad (SER).

lees meer >>


200 miljoen extra voor verpleeghuizen

(maandag 24 april 2017)

Het demissionaire kabinet Rutte II gaat nog dit begrotingsjaar 200 miljoen euro extra uittreken voor de zorg in verpleeghuizen. Dat geld is vooral bedoeld voor het aantrekken van extra personeel.

lees meer >>


Lage inkomens betalen voor schoon milieu

(maandag 24 april 2017)

Huishoudens met lage inkomens betalen relatief meer voor de verbetering van het klimaat dan rijkere gezinnen, hoewel ze het minst vervuilen.

lees meer >>


Scholingsvouchers UWV succesvol

(zondag 23 april 2017)

De nieuwe bijscholingsregeling van het UWV met scholingsvouchers is zo in trek dat de inschrijving begin maart is stopgezet.

lees meer >>


Kritiek taalscholen op inburgeringstest

(zaterdag 22 april 2017)

Het gaat niet goed met de inburgeringsexamens voor migranten. Dat zeggen taalscholen, docenten Nederlands als tweede taal (NT2) en de beroepsvereniging NT2. Onderdelen van het examen zijn te moeilijk, inburgeraars krijgen geen inzage in hun fouten en er zijn lange wachtlijsten voor examens. Volgens het ministerie van Sociale Zaken heeft een op de drie mensen met inburgeringsplicht uit 2013 (het jaar dat de wet inging) het examen nog niet gehaald. Dat zijn ongeveer 3.000 inburgeraars. Van hen kregen er 1.500 een boete tot maximaal 1.250 euro.


Ontslagaanvragen dalen 40 procent

(vrijdag 21 april 2017)

Uitkeringsinstantie UWV behandelde vorig jaar 22.300 ontslagaanvragen. Dat is 40 procent minder dan in 2015.

lees meer >>