Adverteren in MUG Magazine

Voordelen van adverteren in MUG Magazine:

 • Groot bereik in Groot-Amsterdam Lezersbereik van maandelijks 40.000 (bron: Bureau Markteffect 2014)
 • Fraai umfeld Full-color magazine in print en digitaal vol met onafhankelijke journalistiek, eigen fotografie en de spotprenten van Peter van Straaten en Joep Bertrams
 • Brede, maatschappelijk betrokken doelgroep 62% is vrouw, 34% is van niet-Nederlandse afkomst

VOORDELIG!!!

ADVERTENTIETARIEVEN 2017

 

Groot bereik in groot Amsterdam

MUG Magazine verschijnt maandelijks in een oplage van gemiddeld 34.000 en wordt op circa 300 plekken in de regio Amsterdam gratis aangeboden. MUG ligt onder meer in ziekenhuizen, sportcentra en zwembaden, supermarkten, stadsloketten, bibliotheken, ouderencentra en verzorgingshuizen, ROC’s, universiteitsgebouwen en hogescholen, campussen, centra voor kunstzinnige vorming, buurt- en wijkcentra, wachtkamers (rechtsbijstand, GGZ, gezondheidscentra), kringloopwinkels en boek-/buurtwinkels. MUG bereikt een brede groep lezers: minima, studenten, ouderen en maatschappelijk betrokken Amsterdammers. Zie ook ‘Lezersonderzoek’ hieronder.

MUG Magazine is ook als online editie te downloaden, via deze website.

MUG Magazine wordt gedrukt in magazine-formaat, in full-color met glansomslag. MUG bevat maandelijks zo’n 44 pagina’s, inclusief de MUGwijzer met adressen en telefoonnummers over werk, inkomen en budget en het werkkatern MUG Werkt. Vaste onderwerpen en rubrieken zijn onder meer: kunst en cultuur, de Gemeentelijke Ombudsman, Juridisch loket, Sociaal raadslieden, Klerenzooi en Gratis. Ook iedere maand in MUG Magazine: spotprenten van Joep Bertrams, Gabriël Kousbroek, Pejo en Sjo Velland.

 

 

 

 

Lezersonderzoek

Adverteren in MUG Magazine is voordelig en effectief. Omdat MUG in veel wachtkamers ligt en vaak van hand tot hand gaat, ligt het bereik op 40.000 lezers maandelijks (Bureau Markteffect 2014). Zo’n 100.000 mensen lezen MUG weliswaar niet iedere maand maar wel regelmatig. Daarnaast bezoeken tussen 10.000 en 20.000 mensen per maand de website. In de online-editie zijn advertenties en tekst-url’s klikbaar.

Wat weten wij van onze lezers? Bureau Markteffect deed daar in april 2014 onderzoek naar en concludeert onder meer:

 • MUG-lezers zijn vaker vrouw (62%) dan man
 • Eenderde van de lezers werkt in loondienst en eenderde is arbeidsongeschikt of werkloos
 • MUG-lezers zijn vaker gemiddeld opgeleid (51%)
 • Van de lezers geeft 46% een beneden-modaal inkomen op, 23% wil het niet zeggen en 30% zit op modaal of daarboven
 • Relatief veel lezers zijn van niet-Nederlandse afkomst (34%)
 • Ruim driekwart van de maatschappelijke betrokken Amsterdammers (76%) kent MUG Magazine
 • Van alle associaties is 55% positief (betrokken, informatief, nuttig, Amsterdam, gratis etc.) en 36% neutraal (uitkeringen, uitkeringsgerechtigden, werkloos etc.)
 • Van de mensen die MUG van naam kennen is 77% positief over het blad, van de lezers is 91% (zeer) positief
 • Lezers geven MUG gemiddeld een 7,5 (op een schaal van 1-10)

Klik hier voor de onderzoeksrapporten van Bureau Markteffect:
Leesonderzoek MUG 2015 door Bureau Markteffect
Aanvullende leesonderzoek ‘onmisbaarheid’

 

Door in MUG te adverteren bereikt u een brede doelgroep van (maatschappelijk betrokken) Amsterdammers, deels behorend tot de doelgroep van minima en deels tot modaal/boven modaal. Door in MUG te adverteren toont u bovendien uw betrokkenheid bij Amsterdam en de lage inkomens-problematiek.

Een advertentie in MUG Magazine is zonder meerprijs tevens een interactieve advertentie in de digitale uitvoering van het magazine. Waarmee u rechtstreeks verkeer naar uw eigen website genereert. 

Voor informatie of plaatsingen in de krant en/of op de website kunt u contact opnemen met MUG: 0206077600 of 0610967932

 

ADVERTENTIETARIEVEN 2017

Mail onze acquisitie

MUG Magazine/Stichting BBU is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Informeer naar de mogelijkheden om met belastingaftrek sponsor of donateur te worden. Sponsors en vaste donateurs worden door MUG op www.mugweb.nl vermeld, eventueel met logo en link. Sponsors krijgen daarnaast een vermelding in het magazine.

Direct naar >>